SANAYİ ÜRÜNLERİNDE ASKIYA ALMA, KOTA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI
 
 
ASKIYA ALMA 
 
Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için askıya alma, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontenjanı (kota) uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.
 
Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.
 
Bitmiş/nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.
 
Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yayımlanmaktadır. Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce güncel V Sayılı listenin incelenmesi gerekmektedir.
 
İthalat Tebliği (İthalat:2019/18)'in Askıya Alma Sistemine ilişkin hükümleri içermektedir.
 
 
Hangi ürünler için askıya alma başvurusu yapılabilir?    
Türkiye’de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,
Türkiye ve AB’de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),
Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan,
hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma başvurusu yapılabilir.
 
 
Kimler askıya alma başvurusu yapabilir?       
Türkiye’de yerleşik,               
Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan,
üretici firmalar, askıya alma başvurusu yapabilir.
 
 
 
 
 
Askıya Alma Sistemi nasıl işlemektedir?  
Bakanlığa yapılan başvurular, Avrupa Komisyonu (Komisyon) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubuna (ETSG) iletilmektedir. Tüm AB üyesi ülkeler ve Türkiye’den toplanan talepler (askıya alma, temdit, itiraz) ülkemiz delegelerinin de katıldığı ve yukarıda takvimi verilen toplantılarda müzakere edilir. Bu müzakereler sonucunda, ilgili dönemin askıya alma rejimi güncellemeleri (uygulamaya giren ve çıkan ürünler) Komisyona iletilir. Komisyon tarafından nihai kararın verilmesini müteakip, Askıya Alma Sistemi güncellemeleri AB ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yürürlüğe girer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIM ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI
Tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararı” ile belirlenen usul ve esaslar uyarınca ithalatta tarife kontenjanları (belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeri) açılmaktadır.
 
Tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanları otonom ve ikili anlaşmalara bağlı olarak iki türde açılabilmektedir.
 
Otonom Tarife Kontenjanı  (Tek taraflı): İç piyasada dengelerin korunabilmesini ve iç piyasa fiyatlarının makul bir seviyede oluşmasını sağlamak amacıyla bazı tarım ürünlerinde, belirli bir dönem için indirimli veya %0  gümrük vergisi ile ithalat için  tarife kontenjanı açılmaktadır.
 
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları:  Serbest Ticaret Anlaşmalarından veya Tercihli Ticaret Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında sadece anlaşma imzalanan ülkeye yönelik tarife kontenjanı uygulanabilmektedir.